Nie ma prawdziwszej radości niż ta bijąca od osób,
które pomimo choroby cieszą się życiem